Petra Milič

Kuratorka in producentka izobraževalnega programa


petra.milic[at]rampalab.org
+386 31 824 844

Kristijan Tkalec

Strokovni vodja in vodja mentorjev

Simon Gmajner

Producent in koordinator razpisov

Jure Sajovic

Vodja tehnične podpore

Jurij Krpan

Umetniški vodja

Sandra Sajovic

Kuratorka in producentka umetniškega programa

Klemen Kristan

Direktor Zavoda Kersnikova