BIOTEHNA JE EDINI LABORATORIJ V SLOVENIJI, KI OMOGOČA SKUPNO DELO UMETNIKOM, ZNANSTVENIKOM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM

Laboratorij je odprt vsem, ki premišljajo in raziskujejo področje živih sistemov mimo utečenih akademskih in industrijskih poti.

Srečevanje in sodelovanje strokovnjakov z različnih področij omogoča izjemno zanimiva ustvarjalna trenja, ki so pogosto ključna za razumevanje umetniških poetik, s katerimi umetniki spregovorijo v svojih živih umetniških delih. Kot v predprostoru galerije se lahko vsakdo, ki ga zanima presek med umetnostjo in živimi sistemi, sreča z osnovami. Tako kot se v slikarskem ateljeju srečamo z likovnimi prvinami, tako se v BioTehni srečamo s principi biotehnologij, ki nam pomagajo, da lahko dojemamo umetniške učinke živih umetnin.

Vabljeni!

Umetniki

BioTehna je laboratorij za umetniško raziskovanje živih sistemov, v katerem umetniki raziskujejo in razvijajo projekte, ki jih bodo v razviti obliki predstavili v Galeriji Kapelica. Laboratorij je opremljen z osnovno biotehnološko opremo in z delovnimi površinami, ki jih lahko uporabljata največ dva umetnika hkrati. Pri raziskovanju, razvijanju in vzdrževanju živih sistemov umetnikom lahko asistira biotehnolog Kristjan Tkalec, ki vodi tudi ostale dejavnosti v BioTehni.

Znanstveniki

BioTehna bi želela biti opremljena kot znanstveni laboratorij, pa vendar njen namen ni, da bi znanstveniki v njej izvajali svoje institucionalne projekte, temveč da se z umetniki in drugimi zainteresiranimi medsebojno povezujejo in navdihujejo z idejami. Tu znanstveniki v dinamičnih  interakcijah s senzibilnimi posamezniki ustvarjajo možnosti za refleksijo znanstvenih učinkov v družbi in hkrati premišljajo etične premike, ki jih sodobna znanstvena odkritja napovedujejo.

Zainteresirana javnost

Enkrat tedensko je v BioTehni odprt termin za vsakogar, ki bi se želel povezati z umetniki, znanstveniki in inženirji, ki skupaj premišljajo učinke biotehnologij na posameznika in družbo. V odprtem terminu se lahko vsakdo seznani s posameznimi materiali, tehnikami in strokovnjaki ter z njihovo pomočjo stopi na pot sodobne raziskovalne umetnosti, bio-hekerske prakse, kulturalizacije znanosti ali zasnuje svojo poslovno idejo.

Otroci in mladina

Na delavnicah, hekatonih in odprtih terminih lahko otroci in mladi, ki jih zanima še kaj drugega od šolskih resnic, spoznajo metode ustvarjanja, s pomočjo katerih se znanje prosto pretaka med generacijami, med vrstniki in strokovnjaki različnih področij. V okolju, ki spodbuja raznolikost, kreativnost, inventivnost in eksperimentiranje, lahko mladi preizkušajo svoje predstave o mejah, ki jih določajo in izumljajo poti, ki te meje prebijajo.

Učitelji in mentorji

BioTehna je odlična eksperimentalna platforma za preizkušanje novih, neformalnih načinov izobraževanja in navduševanja za delo s skupinami različnih strokovnjakov, ki otroke in mladino navdušujejo za intuitivno raziskovanje in transdisciplinarne metode dela. Tu lahko učitelji in mentorji preizkušajo svoje pedagoške teze, na katere lahko dobijo spontan odziv obiskovalcev, sodelavcev in zainteresirane javnosti.

Meceni

BioTehna je okolje, v katerem se rojeva prihodnost, zato je pomembno, da dejavnosti platforme za raziskovanje živih sistemov podpirajo tisti, ki čutijo odgovornost do družbe, v kateri bodo živeli in ustvarjali njihovi otroci. Meceni, botri, prijatelji in drugi, ki delijo naše vizije, so vabljeni, da skupaj z nami investirajo v mlade vizionarje in tako razvijajo in udejanjajo projekte, ki tlakujejo pot v boljši jutri.