V BIOTEHNI POTEKAJO TRIJE RAZLIČNI SKLOPI PROJEKTOV:

Umetniška produkcija

Večina umetnikov, ki za svoje umetniške projekte uporablja žive sisteme, potrebuje opremljen laboratorij, ki omogoča osnovne laboratorijske standarde za gojenje organizmov, tkiv ali celic. S pomočjo vodje laboratorija Kristijana Tkalca lahko umetniki razvijajo svoja umetniška dela do stopnje, ko so predstavljena v Galeriji Kapelica.

Znanstveno-umetniško raziskovanje

Prednost dela v BioTehni je, da lahko uporabniki v optimalnem okolju raziskujejo in razvijajo projekte, ki so neodvisni od institucionalnih zahtev. Tako lahko zanimivo okolje umetnikov, znanstvenikov in inženirjev razvija svoje potenciale izven tradicionalnih okvirov, s čimer so ustvarjeni pogoji za radikalne inovacije.

Izobraževalni program

Ekipa BioTehne organizira delavnice za otroke, mladino in odrasle, ki se želijo seznaniti s svetom biotehnologij. Pridobljena znanja lahko udeleženci delavnic uporabijo bodisi za umetniške projekte bodisi za neodvisno raziskovalno delo. Delavnice se tesno povezujejo z izobraževalnim programom Zavoda Kersnikova, ki je izrazito večdisciplinaren.