DITOs

DITOs


Projekt DITOs (Soustvarjamo znanost)  predstavlja nov pristop k znanosti in inovacijam, saj premika težišče znanstvenih raziskav in inovacij iz domene profesionalnih znanstvenih institucij v področje aktivne javne participacije.

Cilj projekta je poglobitev vključevanja javnosti v znanost in spreminjanje javnosti iz pasivnega opazovalca do aktivnega razvijalca in soustvarjalca znanstvenega razvoja.

Projekt podpira DIY in bottom-up iniciative, ki zagotavljajo vzdržno grajenje in opremljanje (lokalnih) skupnosti z znanjem in kapacitetami, ki jim na dolgi rok omogočajo sooblikovanje področja in primernih pristopov v razvoju in inovacijah preko različnih nivojev naslavljanja odločevalcev.

Aktivnosti temeljijo na praksi imenovani citizen science – participativni znanosti, kjer posamezniki opravljajo znanstveno delo v sodelovanju ali pod vodstvom znanstvenikov in znanstvenih institucij. Aktivnosti bodo vključevale nove, inovativne pristope in formate ter se fokusirale na dve ključni področji – biodesign in varovanje okolja. V sklopu konzorcija bomo producirali razstave na področju hibridne umetnosti, organizirali konference in seminarje, promovirali diskusije in debate na obravnavane teme in izvajali DIY in DITO delavnice za udeležence vseh starosti in profilov.

S projektom želimo nasloviti posameznike vseh starosti in profilov, ki želijo soustvarjati vključujočo znanost za prihodnost. Lahko si raziskovalec, znanstvenik ali umetnik, stopnja in način vključenosti sta odvisna od posameznika samega. Poseben poudarek projekta bo namenjen ženskam v znanosti in tehnologiji.

V triletnem projektu, podprtem s strani Evropske komisije – H2020, poleg koordinatorja University College London sodelujejo še Universite Paris Descartes, Universite de Geneve, Royal Belgian Institute of Natural History, European Citizen Science Association, Medialab Prado, Tekiu, Eutema, Meritum Association, Waag Society in Zavod Kersnikova.


Foto: Hana Jošić

O projektu


Zavod Kersnikova
  • Evropska komisija – Obzorje 2020