14. 12. 2017

Ura: 20:00
Lokacija: Galerija Kapelica
Naslov: Kersnikova ulica 4, Ljubljana


O projektu


Saša Spačal, Mirjan Švagelj: ‘Meta_bolus’

 

‘Metabolizem kroži in proizvaja nove tvorbe v vseh plasteh snovi/kulture.’ – Myra Hird

Postavitev ‘Meta_bolus’ izpostavi metabolični proces kot izmenjavo določenih odmerkov ali bolusov, ki so lahko za žive in nežive snovi v odnosih bodisi koristni bodisi škodljivi. Laboratorijska situacija v središču instalacije upodablja dve povezani zanki metabolizma snovi naš,ega planeta: človeško pridobivanje antibiotikov iz bakterij Streptomyces rimosus in človeško vnašanje hlapnih snovi zemlje skozi vohalni aparat. Procesa obeh krožnih zank izločita dva presnovka bakterije Streptomyces rimosus: antibiotike in vonj geosmina.

Skozi proces ekstrakcije v laboratorijski steklovini se antibiotiki vrnejo nazaj v prst, v zemljo. Antibiotični presnovki krožijo kot opomin, da sta prst in prah fazi presnovnega procesa, ki mu noben akter na tem planetu ne more uiti, ter kot opozorilo, da ima vsak presnovni tok določen bolus oziroma odmerek, ki določi odnose med akterji kot koristne ali škodljive. Bakterija Streptomyces rimosus nam kaže, kako pomembno je opazovanje in poznavanje bolusa, kajti prav v vsaki je poleg antibiotika tudi že odpornost na antibiotike, in tako je od bolusa odvisno, ali bo odmerek koristen ali škodljiv.

Vohalni metabolični receptorji so postavljeni kot srečanje, da bi se dve biološki vrsti iz različnih prostorsko-časovnih pogojev lahko zaznali in razširili svoj življenjski prostor. ‘Meta_bolus’ poizkuša preiti medvrstno vrzel z opazovanjem in vonjanjem, z uporabo čutov se trudi napeljati obiskovalca do razmisleka o geopolitičnosti planetarnega metabolizma.


 

O dogodku


Zavod Kersnikova // Galerija Kapelica + BioTehna

Razstavo sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.