20. 12. 2016

Ura: 20:00
Lokacija: BioTehna
Naslov: Kersnikova ulica 4, Ljubljana


O projektu


Špela Petrič: ‘Nenavadna srečanja: metafizika, alge in karcinom’

Moja naloga je pripraviti srečanje človeka in rastline in vitro. S primerjavo ‘tehničnih specifikacij’ različnih rastlinskih in človeških kandidatov se je izbira hitro zožila na najbolj robustne in odporne celice obeh tipov – rastline so zastopale alge Chlorella, človeštvo pa rak sečnega mehurja. Alge rodu Chlorella in njihove sorodnice so prosto gibajoči se enocelični fotosintetski organizmi, ki naseljujejo številna okolja, od sladke in polslane vode do zraku izpostavljenih površin, kot so strešniki ali presihajoče luže. Alge so najmanjša in najobilnejša morfološka oblika fotosintetskih evkariontov. Rak je bolezen, toda obenem gre za emancipacijo posameznih celic v ekosistemu človeškega telesa. Podobno kot enocelične alge je tudi karcinom iz nespecializiranih celic, je uresničitev reproduktivnega potenciala, ki vse razpoložljive vire namenja neomejenemu množenju. Nadalje so rakave celice tudi v industrijskem smislu najbolj uporabljene, saj predstavljajo surovino za raziskave in izdelavo cepiv/protiteles.

Usoda kultur v mojem laboratoriju je negotova. Tu se dogaja biopolitika; celice selekcioniram, orkestriram, opazujem, dokumentiram in pripovedujem. Karcinom in alge se razvijajo po prostoru, ki jim ga odmerjam. Rastlina je toliko objekt biomoči kot človek. Opazujem jih, in opazujem sebe. Človeka in rastlino, in vitro.

(Špela Petrič)


O dogodku


Zavod Kersnikova // Galerija Kapelica + BioTehna

Razstavo sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.