Delavnica je potekala 10. 10. in 12. 12. 2017.

Ura: 17.00-20.00
Lokacija: Rampa
Naslov: Kersnikova ulica 4, Ljubljana


Vabljeni: Odrasli

O projektu


Ana Smerdu

Vizualizacija podatkov z Arduinom

Na delavnici so se dekleta spoznala s programiranjem z Arduinom, senzoriko, programiranjem v Processingu ter vizualizacijo dobljenih podatkov.

Delavnica je potekala v dveh sklopih. V uvodu je mentorica udeležankam predstavila zgodovino grafičnih prikazov podatkov. Sledil je teoretični del, v katerem je razložila delovanje Arduina, senzorjev in drugih pripomočkov, ki jih potrebujemo za pridobivanje podatkov s pomočjo senzorjev. Udeleženke so nato sestavile senzorje, ki so jih povezale z računalnikom, na katerem so spremljale dobljene vrednosti.

V drugem delu je mentorica predstavila programski jezik Processing in različne primere vizualizacije podatkov. Nato so udeleženke same sprogramirale/modificirale želeno grafično podobo podatkov na osnovi že vnaprej pripravljenih primerov. Na koncu so Arduino povezale s programom, tako da se je dobljena vizualizacija spreminjala v odvisnosti od zaznanih podatkov, ki jih bere senzor.


Foto: Hana Jošić

O dogodku


Področja: Programiranje

Rampa

Program Vzornice podpirata Mestna občina Ljubljana in ŠOU v Ljubljani.