KiiCS

KiiCS


‘KiiCS’ / ‘Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science’, ki smo ga slovenili v ‘Zbiranje znanja in spodbujanje kreativnosti in inovacij za znanost‘, je 3-letni (2012-2015) program, ki ga je podprla Evropska komisija iz 7. Okvirnega programa Direktorata za raziskave in inovacije. V projekt, ki se je uradno začel 15. februarja 2012 v Bruslju, pričetek javnih dejavnosti pa je bil septembra 2012, je vključenih dvanajst partnerjev in devet pridruženih znanstvenih institucij, ki jih koordinira ECSITE (evropska mreža centrov in muzejev znanosti).

Cilj projekta je izgradnja mostov med umetnostjo, znanostjo in tehnologijami s primeri dobrih praks interakcij med znanostjo in umetnostjo. Projekt je stimuliral sodelovanje oz. soustvarjanje umetnikov in znanstvenikov ter spodbujal mladino, da k znanosti pristopijo na kreativen način.

Del aktivnosti projekta ‘KiiCS’ se je osredotočal na mladostnike (14 do 17 let), s ciljem pritegniti mlade, da se angažirajo/vključijo v kreativne aktivnosti, ki so potekale pod vodstvom znanstvenikov in umetnikov. Med partnerji projekta se je razvilo šest (6) inovativnih evropskih partnerstev, ki so v sodelovanju z devetimi znanstvenimi centri tesno sodelovali s skupnostmi mladih. Omenjena partnerstva so spodbujala kreativnost mladih skozi interaktivne igre, virtualne eksperimente, izobraževanja ali razstave.

‘KiiCS’ je podpiral tudi podjetništvo, tako da je poskrbel za povezave med posameznimi ustvarjalci in znanstveniki s podjetniškim svetom. To je pripomoglo k identifikaciji podjetij/investitorjev, ki bi eventuelno podprli ideje ali ustvarjene projekte. Za dosego le tega so bile podjetniške skupnosti vpletene v različnih fazah projekta.

Rezultati projekta so bili posredovani širokemu občinstvu, vključno s kreativnimi in znanstvenimi skupnostmi, znanstvenimi centri, muzeji, mladimi, meščani, podjetji in podjetniškimi inovativnimi centri, tudi kot odločevalci priporočil/predlogov.

Na Kersnikovi smo umetniško raziskovanje različnih znanstvenih in tehnoloških praks v interakciji med znanstveniki, inženirji in umetniki uspešno realizirali v obliki številnih razstav, delavnic Petkove akademije in predavanj. Projekt je stimuliral sodelovanje oz. soustvarjanje umetnikov in znanstvenikov ter spodbujal mladino, da so k znanosti pristopili na kreativen način.


Foto: Hana Jošić

O projektu


Zavod Kersnikova
  • Evropska komisija – 7. okvirni program