Jurij Krpan

Umetniški vodja


jurij.krpan[at]kapelica.org
+386 41 693 650

Kristijan Tkalec

Strokovni vodja in vodja mentorjev

Simon Gmajner

Producent in koordinator razpisov

Jure Sajovic

Vodja tehnične podpore

Sandra Sajovic

Kuratorka in producentka umetniškega programa

Petra Milič

Kuratorka in producentka izobraževalnega programa

Klemen Kristan

Direktor Zavoda Kersnikova