Simon Gmajner

Producent in koordinator razpisov


simon.gmajner[at]kapelica.org
+386 51 337 175

Kristijan Tkalec

Strokovni vodja in vodja mentorjev

Jure Sajovic

Vodja tehnične podpore

Jurij Krpan

Umetniški vodja

Sandra Sajovic

Kuratorka in producentka umetniškega programa

Petra Milič

Kuratorka in producentka izobraževalnega programa

Klemen Kristan

Direktor Zavoda Kersnikova