Kristijan Tkalec

Strokovni vodja in vodja mentorjev


kristijan.tkalec[at]biotehna.org
+386 31 423 380

Simon Gmajner

Producent in koordinator razpisov

Jure Sajovic

Vodja tehnične podpore

Jurij Krpan

Umetniški vodja

Sandra Sajovic

Kuratorka in producentka umetniškega programa

Petra Milič

Kuratorka in producentka izobraževalnega programa

Klemen Kristan

Direktor Zavoda Kersnikova