Umetniški projekti

Umetniški projekti


V Galeriji Kapelica že od samega začetka delovanja zasledujemo umetniške avantarde, ki tematizirajo vpliv novih tehnologij na sodobna družbena dogajanja. V zadnjih letih v galeriji dajemo poudarek umetniškim delom umetnikov, ki jih zanimajo kibernetika in biotehnologija kot področji, ki najbolj radikalno spreminjata naše razumevanje živega in življenja na sploh. Delo z živimi sistemi zahteva drugačen umetniški pristop, sodelovanje z znanstveniki in raziskovalci ter primerne produkcijske oz. laboratorijske pogoje.

V BioTehni umetniškim projektom, ki se razvijajo in predstavljajo v produkciji zavoda Kersnikova, omogočamo celovito podporo pri raziskovanju, pripravi in izvedbi dela s strokovnimi sodelavci in uporabo laboratorijske in galerijske infrastrukture. Možnost sodelovanja in koprodukcije nudimo tudi vsem ostalim pobudam in umetniškim projektom, ki niso nujno vezani na naš umetniški program in jih programski svet zavoda prepozna kot relevanten prispevek k razvoju sodobne raziskovalne umetnosti.

Od leta 2012, ko smo vzpostavili biotehnološki laboratorij BioTehna, smo omogočili razvoj in izvedbo nekaterim najzahtevnejšim umetniškim produkcijam, za katere so avtorice in avtorji prejeli prestižne nagrade na najpomembnejših mednarodnih festivalih in umetnostnih prizoriščih.

S svojimi umetniškimi poetikami nas navdihujejo: Brandon Ballengée, Guy Ben-Ary, Anna Dumitriu, Anthony Hall, Charlotte Jarvis, Špela Petrič, Quimera Rosa, Theresa Schubert, Maja Smrekar, Zoran Srdić Janežič, Robertina Šebjanič, Saša Spačal & Mirjan Švagelj, Nathan Thompson, Mojca Založnik, Adam Zaretsky, Christiaan Zwanikken…


Foto: Miha Fras

O projektu


BioTehna / Zavod Kersnikova
  • Ministrstvo za kulturo RS
  • MOL
  • EU – Ustvarjalna Evropa
  • Evropska komisija – Obzorje 2020